بیست و سومین مرحله توزیع غذای گرم در قالب طرح سلامت اجتماعی گلستان علی (ع) اجرا و تعداد ۱۵۰۰ پرس غذای گرم ( جوجه کباب ) در بین محرومین و نیازمندان توزیع شد. غذای این هفته به همت خیر عزیز و گرامی جناب آقای غروری مدیرعامل محترم کارخانه فراپخت و مدیریت رستورانهای خورشید شاندیز تهیه گردید و توسط جمعی از خادمان افتخاری موسسه گلستان علی (ع) بسته بندی و توزیع آن بین خانواده های محروم حاشیه شهر مشهد انجام پذیرفت.

توزیع غذای گرم در قالب طرح سلامت اجتماعی گلستان علی (ع) هر هفته به همت خیرین عزیز اجرا می شود

منبع : گلستان علی.